Perbezaan Antara Injuksi dan Pesanan Tetap

Perintah Tuntutan vs Tuntutan

Mengenal pasti perbezaan di antara kedua-dua syarat injunksi dan perintah tetap tidak rumit, apabila anda memahami maksud setiap istilah dengan jelas. Orang-orang kita dalam bidang undang-undang mengetahui dengan baik Injunction and Stay Order. Sebaliknya, sesetengah daripada kita mungkin telah mendengar Injunction term tetapi tidak Mengatur Pesanan. Walau bagaimanapun, sebelum membezakan istilah-istilah yang perlu kita fahami maknanya. Ia hanya kemudian bahawa perbezaan antara mereka menjadi jelas.

Apakah satu injunksi?

Satu injunksi ditakrifkan dalam undang-undang sebagai perintah mahkamah atau writ yang menghendaki seseorang melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Ia adalah ubat yang adil yang diberikan oleh mahkamah yang memaksa prestasi atau ketidakupayaan beberapa tindakan. Ubat ini diberikan mengikut budi bicara mahkamah. Oleh itu, ia akan berbeza dari kes ke kes. Penolakan biasanya diminta atau didoakan oleh tindakan pemfailan parti, juga dikenali sebagai plaintif. Dalam memberikan injunksi, mahkamah akan mengkaji fakta-fakta kes untuk menentukan sama ada hak plaintif telah dilanggar dan jika ada kecederaan yang tidak boleh diperbaiki. Ini bererti bahawa tahap kecederaan adalah sedemikian sehingga walaupun remedi kerosakan tidak mencukupi untuk memperbaiki kecederaan tersebut. Mahkamah juga akan memberi Injil sama ada memastikan keadilan atau mencegah ketidakadilan. Perlu diingat bahawa Injun bukanlah suatu remedi yang diberikan secara terbuka oleh mahkamah.
Injil dikelaskan dalam beberapa kategori. Ini termasuk Injap awal, injunksi pencegahan, injunksi mandatori atau injunksi tetap. Injil Awal diberikan sebagai bentuk bantuan sementara untuk menjaga atau memelihara keadaan yang ada sesuatu. Injun Pencegahan memerintahkan orang untuk menahan diri dari melakukan beberapa tindakan negatif yang akan menjejaskan hak plaintif. Injil Mandatori memerlukan pelaksanaan wajib beberapa tindakan tertentu, yang juga disebut prestasi tertentu. Contoh injunksi Mandatori adalah perintah mahkamah untuk menghapuskan bangunan atau struktur yang salah didirikan di atas tanah orang lain. Injil Kekal diberikan pada akhir pendengaran dan merupakan bentuk pelepasan akhir. Contoh-contoh umum Injun termasuk perintah untuk mencegah gangguan, pencemaran bekalan air, memotong pokok, kerosakan atau kemusnahan kepada harta atau kecederaan peribadi, perintah yang memerlukan pengembalian harta atau penyingkiran blok dari jalan masuk dan lain-lain. Kegagalan mematuhi keputusan injunksi dalam pertuduhan menghina mahkamah.

Apakah Pesanan Tetap?

Pesanan Tetap juga mewakili perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Walau bagaimanapun, tujuannya adalah berbeza daripada injunksi. Ia ditakrifkan sebagai perintah mahkamah yang menghentikan atau menggantung prosiding kehakiman sama ada sepenuhnya atau sementara. Sesetengah bidang kuasa merujuknya sebagai 'Tetap.' Pesanan sedemikian dikeluarkan untuk menggantung atau menghentikan tindakan undang-undang sehinggalah keadaan tertentu dipenuhi atau peristiwa tertentu berlaku. Mahkamah boleh mengangkat penggantungan itu dan kemudian memulakan prosiding undang-undang. Tinggal Pesanan berbeza dari bidang kuasa ke bidang kuasa. Secara umum, bagaimanapun, terdapat dua jenis Pesanan Tetap: Kehadiran Pelaksanaan dan Penangguhan Prosiding.
Tinggal Pelaksanaan adalah Tuntutan Tetap yang dikeluarkan oleh mahkamah yang menggantung atau menangguhkan penguatkuasaan penghakiman terhadap seseorang. Oleh itu, sebagai contoh, apabila mahkamah memberi ganti rugi kepada plaintif, plaintif tidak dapat mengutip jumlah yang diberikan daripada defendan disebabkan oleh Pesanan Tetap. Jenis Pesanan Tetap ini juga boleh merujuk kepada penangguhan atau menghentikan penangguhan hukuman hukuman mati.
Tinggal Prosiding, sebaliknya, merujuk kepada penggantungan perbicaraan undang-undang atau prosiding tertentu dalam tindakan undang-undang. Pesanan Tetap tersebut dikeluarkan untuk menangguhkan proses kes sehingga pihak yang terlibat memenuhi syarat-syarat tertentu atau mematuhi perintah mahkamah. Contohnya, jika suatu pihak berkewajiban untuk menyimpan jumlah tertentu dengan pengadilan sebelum permulaan tindakan hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan Pesanan Tetap sampai pihak membayar jumlah tersebut. Lebih-lebih lagi, sekiranya plaintif telah memfailkan tindakan di dua mahkamah yang berbeza terhadap defendan, seperti mahkamah daerah dan mahkamah jenayah, maka salah satu mahkamah akan mengeluarkan Pesanan Tetap yang menangguhkan tindakan itu sebelum kes itu di mahkamah lain diselesaikan.

Apakah perbezaan antara Injunction dan Pesanan Tetap?

Adalah jelas bahawa Injun dan Pesanan Tetap mewakili dua istilah undang-undang yang sama sekali berbeza. Walaupun kedua-dua merupakan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah, mereka berbeza dengan tujuan mereka.
• Injun adalah perintah mahkamah atau writ yang melarang atau menghendaki pelaksanaan beberapa tindakan tertentu oleh pihak.
• Injunksi biasanya diminta oleh plaintif dan mewakili suatu undang-undang yang adil di dalam undang-undang.
• Kebenaran diberikan mengikut budi bicara mahkamah dan hanya dalam keadaan di mana tindakan satu pihak akan menyebabkan kecederaan yang tidak boleh diperbaiki kepada plaintif.
• Terdapat pelbagai jenis Injun termasuk Awal, Pencegahan, Mandatori, atau Injil Kekal.
• Sebaliknya, Pesanan Tetap merupakan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah yang menggantung, menangguhkan atau menghentikan prosiding kehakiman sama ada sepenuhnya atau sementara.
• Walaupun Pesanan Tetap mungkin berbeza dari bidang kuasa ke bidang kuasa, pada dasarnya terdapat dua jenis Pesanan Tetap: Penangguhan Pelaksanaan dan Penangguhan Prosiding.
• Tenggelam Pelaksanaan merujuk kepada penggantungan atau kelewatan dalam penguatkuasaan penghakiman mahkamah tertentu, seperti hukuman mati atau membayar ganti rugi kepada plaintif. Begitu juga, Kehadiran Prosiding merujuk kepada penggantungan atau penangguhan prosiding undang-undang atau proses tertentu dalam tindakan undang-undang.
Imej Hormat:

  1. Rundown Shack melalui Wikicommons (Domain Awam) Dewan Mahkamah Agung Utah oleh Mangoman88 (CC BY-SA 3.0)